دوره متوسطه اول دخترانه شماره 1 - مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
Untitled 2
نظر سنجی
کدام بخش سایت نظر شما راجلب می کند؟

خبرها

نشریات

مقالات

از نگاه تصویر

سایر بخشها

آموزشگاه در یک نگاه
معرفی دبیرستان دخترانه اين مطلب تاکنون 266 بار مطالعه شده است
دوره اول
افتخارات آموزشی و فرهنگی آموزشگاه در سال گذشته اين مطلب تاکنون 372 بار مطالعه شده است
دوره متوسطه اول
معرفی سایت آموزشگاه اين مطلب تاکنون 441 بار مطالعه شده است
دوره متوسطه اول
عناوین برنامه های آموزشی موسسه امام حسین (ع) اين مطلب تاکنون 208 بار مطالعه شده است
دوره متوسطه اول
معرفی اتاق بسیج آموزشگاه اين مطلب تاکنون 220 بار مطالعه شده است
دوره متوسطه اول
معرفی نمازخانه آموزشگاه اين مطلب تاکنون 293 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 1395-1394

اين سايت تا كنون 1620609 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد