امروز    ساعت:
دوره متوسطه اول دخترانه شماره 1 - مشهد
دادن كارنامه مرآت به كليه دانش آموزان
كارنامه مرآت
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
New Page 1

كارنامه آزمون مرآت به دانش آموزان داده شد تعدادي از دانش آموزان در دروس عمومي و اختصاصي رتبه آوردند دروس عمومي شامل: فارسي ، عربي ، ديني ، قرآن ، اجتماعي ، تاريخ ، جغرافي و دروس اختصاصي شامل : رياضي مقدماتي و پيشرفته ، علوم مقدماتي و پيشرفته ، زبان انگليسي 
اين سايت تا كنون 1391067 بازديدكننده داشته است
كليه حقوق براي موسسه فرهنگي و آموزشي امام حسين (ع) محفوظ است